لیفتراک نیمه برقی ( شارژی )

لیفتراک نیمه برقی ( شارژی )

  • لیفتراک نیمه برقی ( شارژی)
  • عمل بارگیری توسط الکتروموتور هیدرولیکی و حرکت دستگاه به صورت دستی انجام می پذیرد

Description

لیفتراک نیمه برقی ( شارژی )

  • لیفتراک نیمه برقی ( شارژی )
  • عمل بارگیری توسط الکتروموتور هیدرولیکی و حرکت دستگاه به صرت دستی انجام می پذیرد
  • جهت جابجایی حمل و بارگیری در ارتفاع

لیفتراک نیمه برقی ( شارژی )عمل بارگیری توسط الکتروموتور هیدرولیکی و حرکت دستگاه به صورت دستی انجام می پذیرد

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “لیفتراک نیمه برقی ( شارژی )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “لیفتراک نیمه برقی ( شارژی )”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *